logo
franja
 
El Reglament (CE) Núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, té com a objectiu garantir la higiene dels productes alimentaris en totes les etapes del procés de producció primària fins la venda al consumidor.

Els nostres clients es troben ubicats dins el següent àmbit de producció:

Restauració
Hotels
Cuines centrals
Càterings
Menjadors col·lectius
Escoles
Llars d’infants
Residències geriàtriques
Comerç minorista
Rostisseries
Distribució d’aliments (indústries alimentàries)
Mercats transitoris
Mercats centrals
Sector primari
I qualsevol altres activitats laborals en què s’estableixi un contacte directe amb aliments.
hotel
seguridad