logo
franja
 
Sequàlia és una assessoria tècnica especialitzada en la higiene, la seguretat i la qualitat alimentàries. A Sequàlia som conscients que els requeriments i les exigències legislatives que formen part de la cadena alimentària “des de la granja al plat” (producció primària, transformació, distribució i venda) són cada dia més estrictes i complexes. És per això que volem facilitar una gestió planera, flexible i personalitzada en relació amb tots els elements de la cadena.

La seguretat alimentària és només un aspecte del que es denomina qualitat d’un aliment. Al contrari d’altres aspectes relatius a la qualitat, normalment els consumidors donen per fet que tots els aliments que consumeixen han passat per controls de seguretat. Això fa que quan un consumidor pren consciència que un aliment no té la seguretat que ell pressuposa es trobi defraudat i perdi la confiança en aquell producte, la marca o el restaurant que l’hi han ofert.

Amb l’objectiu d’obtenir un nivell adequat de seguretat disposem d’eines potents com l’APPCC, la microbiologia, la toxologia, etc, que ens han permès dotar-nos de coneixements per assolir un nivell de seguretat òptim per als aliments.
aigua
seguridad